مسابقات و جشنواره ها


جشنواره اختراعات خیام
جشنواره اختراعات خیام
جشنواره اختراعات خیام
فیراکاپ دانشگاه امیرکبیر
برق صنعتی
التیوم دیزاینر

تجربه کاری


فیریلنسر

1394 - تاکنون

انجام چندین پروژه مختلف در حوزه مهندسی پزشکی،نرم افزار و برقکارآموزی

1392- 1394

در دوران دانشگاه و شرکت در چند دوره فنی و حرفه ایشرکت در جشنواره ها و مسابقات مختلف

1394 - تاکنون

کسب چند مقام در زمینه های مختلف

تحصیلات


دانشگاه یادگار امام

1394- 1397

فعالیت در زمینه های مختلف انجمن دانشگاه و برگذاری چندین کلاس آموزشی